Akademiske forelesninger på nett

Noe forsinket har også Universitetet i Bergen begynt å diskutere mulighetene for å legge ut video og lyd av forelesninger på nett. Dette er en diskusjon som foregår på to nivåer:

  • Skal forelesningene legges ut på nett?
  • På hvilken måte skal forelesningene legges ut?

Så langt har det i noen grad vært tendens til at disse to spørsmålene er blitt blandet sammen slik at når man ved NTNU, UiS og nå Universitetet i Bergen diskuterer å legge ut forelesninger på nett så snakkes det mye om Itunesavleggeren ItunesU. Som UiBs internavis På Høyden skriver:

«UiB har fått innvilget søknaden sin om å delta på iTunes U. Dermed er første skritt tatt mot å gjøre forelesninger tilgjengelig på internett.» Link.

Jeg tviler ikke på at ItunesU er et storveis verktøy, men som ikke-bruker av Itunes er entusiasmen min for akkurat denne løsningen noe avventende. En kjapp tur innom NTNUs oversikt over tilgjengelige nettforelesning gir dette resultatet:

Norwegian University of Science and Technology_1254125841770

Jeg sier ikke at man ikke skal bruke ITunesU, men at forelesningen bør gjøres tilgjengelig via flere, parallelle kanaler. En enkel HTML-side kan være er tilstrekkelig. Hvis en rss-feed i tillegg er tilgjengelig så er det ekstra storveis. Jeg laster ned mye videforelsninger fra nett og burde således vært storforbruker av NTNU og Universitetet i Stavangers forelesninger, men det er altså ikke tilgjengelig for meg. Igjen: ikke nødvendigvis noe galt med ItunesU, men tilgjengeligheten er en seriøs begrensning, derfor fordel om man er agnostiker mht. på hvilke tjenester og tekniske løsninger som brukes til å formidle innholdet.

I Holbergprisen har vi lagt ut videoforelesninger på nett siden 2006 ( Se for eks. Holbergprisens symposium 2007). Erfaringene er så langt gode. Det gir en ekstra dimensjon til de faglige arrangementene som går fra å være lokale begivenheter til å være tilgjengelige for et bredt og spredt publikum på nett. Nettforelsninger er også et fint ekstratilskudd av innhold til Holbergprisens nettsider. Vi brukte Google Video som plattform og har forsåvidt vært fornøyd med det, men nå som denne tjenesten er stengt for nye opplastninger er ikke dette lenger aktuelt. Hvordan vi gjør dette i fremover vet vi ikke helt ennå, men Ian Hacking-symposiet senere i høst kommer på nett det også.

Noen punktvise efaringer basert på Holbergprisens bruk av video på nett og egne erfaringer med nedlasting av video/lyd:

  • Bør være embeddfunksjoner (Mulig å legge inn videoklipp på nettsider)
  • Embeddfunksjonen bør være åpen (Alle kan legge inn videoklippet på eksterne sider)
  • Muligheter for nedlastning av både video- og mp3-fil
  • Gjerne flere formatmuligeter for video, men hvis kun en så bør dette være mp4 slik at forelesningene kan avspilles i mp3-spiller m videomuligheter
  • I bruk: Videoforelesninger egner seg veldig bra på småskjermene til mobiltelefoner og mp3-spillere. En videoforelesning er stort sett en lytteopplevelse, med noen blikk på skjermen når powerpoints og lignende dukker opp.
  • Husk metainformasjon. Her har vi et stort forbedringspotensialet i Holbergprisens bruk av video. Forelesningene ligger ute og er tilgjengelig, men uten ekstrainformasjon brukere og søkemoterer kan orientere seg i kan innholdet være vanskelig å finne frem i. Forslag til hva trengs: Stikkord, sammendrag, linker til relevant innhold, osv.
  • Transkripsjoner bør være tilgjengelig hvis mulig. Dette kan være veldig ressurskrevende, men samtidig viktig å ta hensyn til personer med ymse tilpasningsbehov. Har litt dårlig samvittighet for at Holbergprisen mangler dette

Min personlige favoritt når det gjelder forelseninger på nett er Academic Earth.