Rfid-applikasjon nr. 1: Latskap i fremtiden

Endelig fått testet ut Tikitag som jeg fikk i posten for et par dager siden. Videoen viser en enkel applikasjon hvor fjernkontrollen har fått en rfid-brikke. Det grønne klistremerket på den siste kontrollen inneholder selve rfid-senderen. Når denne brikken kommer innen rekkevidde for tikitag-leseren åpnes automatisk en nettside som viser tv-programmet.

Legg også merke til det enkle multifjernkontrollsystemet jeg har designet. I motsetning til kommersielle løsninger som fort kan koste flere hundre kroner og et par kvelder med studier av bruksanvisningen, er denne varianten meget billig og selvforklarende: 4 strips fra en 100stk pakke til 25 kr på Claes Ohlsson!

Tikitag-pakken er veldig enkel og lettfattelig å ta i bruk. Her ligger kanskje også begrensningen lenger nede i løypa men foreløpig en fin introduksjon til rfid. Foreløpig blir rfid primært brukt innen logistikk, en del kontorlokaler benytter også rfid-brikker istedet for nøkkelkort. Men i et informasjons- og medieperspektiv ligger rfids store potensiale som del av et internet of things (ligger helt klart en utfordring i å finne et godt norsk ord for dette, kanskje: objektnettet?). Enkelt forklart består dette av objekter og punkter i rommet knyttet opp mot informasjon på nettet (og motsatt). Eller for å si det litt mer komplisert:

«In computing, the Internet of Things refers to a, usually wireless and self-configuring, network between objects, such as household appliances.

The idea is as simple as its application is difficult. If all cans, books, shoes or parts of cars are equipped with minuscule identifying devices, daily life on our planet will undergo a transformation. Things like running out of stock or wasted products will no longer exist as we will know exactly what is being consumed on the other side of the globe. Theft will be a thing of the past as we will know where a product is at all times. The same applies to parcels lost in the post.

If all objects of daily life, from yogurt to an airplane, are equipped with radio tags, they can be identified and managed by computers in the same way humans can. The next generation of Internet applications (IPv6 protocol) would be able to identify more objects than IPv4 which is currently in use. This system would therefore be able to instantaneously identify any kind of object.» Wikipedia

Se også: tikitag, internet of things
og www.tikitag.com


Tikitag

img_1412

Det har vært lite nytt på gadgetfronten i det siste, men nå begynner det å ta seg opp. I dag kom rfid-pakken tikitag i posten. Pakken inneholder en rfid-leser og en bunke tags som klistres på ting. Et eget program gjør det mulig å koble rfid-merkene mot nettet. Et slags internet of things for nybegynnere med andre ord.