Bristol Stool Chart

Av og til er det verdt å sjekke ut diskusjonssiden på Wikipedia-oppslagene man er inne på. Etter å ha gjort en avtale om øldrikking på Logen med en av mine engelskpråklige venner måtte jeg ta en runde på Google for å sjekke noen språklige detaljer. Et par korte klikk senere havnet jeg her:

– Is this a serious article? Please tell me it’s a joke!
– Nope, there’s a couple of references. It’s legit.

Link til artikkel.